Doskonalenie usług hotelarskich

Czy lean management może być zastosowany w branży hotelarskiej? Może! Czy lean healthcare może być zastosowany w branży hotelarskiej? Oczywiście. Jeżeli dla obiektu klientem jest szpital lub inna placówka medyczna, która zdecydowała się na outsourcing usług dostarczania pożywienia dla pacjentów.

W poprzednim artykule pisałam o zaletach outsourcingu w podmiotach medycznych. Chciałabym przytoczyć przykład procesu żywienia pacjentów przez organizację zewnętrzną, która między innymi specjalizuje się w kuchni z uwzględnieniem wymagań indywidualnych oraz znając wymagania kliniczne dotyczące żywienia, mając możliwość stosowania takiego narzędzia jak  metoda 5S.

Organizacja kuchni a zachowanie norm

Organizacja kuchni szpitalnej w małej jednostce wiąże się z nadmiernymi kosztami organizacyjnymi procesu żywienia pacjentów. Należy spełnić szereg wymagań prawnych, jak Dz.U. 2012 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej związanych z utworzeniem kuchni oddziałowej czy szpitalnej oraz posiadać odpowiednią infrastrukturę. W dobie deficytu pracowników, a przede wszystkim personelu medycznego (pielęgniarki i opiekunowie medyczni) bardzo trudno jest rozdzielić ogrom pracy na kilka osób, dodając obsługę kuchni. Koszt zatrudnienia kucharza i obsługi kuchni jest zbyt wysoki dla małej jednostki (np. obsługa 20 pacjentów w oddziale). Dlatego warto wybrać usługę zewnętrzną, która dzięki wielu klientom – wielu zleceniom, poprzez efekt skali redukuje koszty procesu żywienia.

poprawienie jakości hotelarstwo

Jakość procesu od strony gastronomicznej

Organizacja procesu wykonania pożywienia i dostarczenia do jednostki szpitala jest nie lada wyzwaniem. Oprócz niezbędnej znajomości wymagań prawnych i sanitarnych, obiekt posiada pracownika, który zna wymagania żywieniowe i rodzaje diet. Proces dostarczania pożywienia można zoptymalizować, dzięki czemu można poprawić:

 • skrócenie czasu dostarczenia pożywienia do szpitala, dostarczenie na czas
 • skrócenie czasu przygotowania pożywienia
 • polepszenie wizualizacji pokarmów tj. odpowiednie oznaczenie opakowań dla pacjentów z różnymi planami dietetycznymi
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie pomyłek dotyczących menu
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka dostarczenia pokarmu zimnego, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach, dostarczonego w sposób niezgodny z przepisami sanitarnymi i wymaganiami klienta
 • poprawa komunikacji na linii pracownik obiektu – opiekun medyczny; pracownik szpitala.

Czy można dokonać optymalizacji powyższego procesu poprzez zastosowanie metody 5S oraz zarządzania wizualnego? Można!

Upłynnianie organizacji w obiektach noclegowych

Kuchnia produkuje pożywienie nie tylko dla organizacji zewnętrznej lecz również dla swoich aktualnych gości przebywających w obiekcie. Zebranie wszystkich wymagań, preferencji konsumenta i dostarczenie dania zgodnie z zamówieniem jest obarczone dużym ryzykiem.

 • brak zrozumienia na linii konsument – kelner, kelner – szef kuchni
 • przekazanie niewłaściwego zamówienia do realizacji przez kuchnię
 • zmiana zamówienia klienta w trakcie przygotowywania posiłku
 • wykonanie posiłku z niewłaściwych składników
 • dostarczenie posiłku o niewłaściwej porze

Aplikacja lean healthcare w szpitalu i częściowa aplikacja lean u dostawcy upłynnia procesy zachowując ciągłość działania. Dostawca pożywienia – obiekt redukuje ryzyko pomyłek i błędów stosując odpowiednie checklisty, zarządzanie wizualne, metodę 5S.

Related Posts
noclegi szczecinek disco nightwspaniały sylwester